BYGGTØRKE ELEKTRISK 9 KW, MAGMA EL9 230V OG 400V

Magma varmluftsaggregat er mobile fyringsanlegg beregnet på varmluftforsyning til industri, bygg og anlegg. Når riktig type luftfilter er montert i enheten vil Magma også fungere som luftrenser.

Magma EL9 drives med elektrisk varmeelement, og er konstruert for allsidig, helautomatisk og problemfri drift. Magma har en støydempet, solid og kraftig kammervifte, som sikrer god og effektiv luftgjennomstrømming.

Magma varmluftsaggregat er ypperlig egnet for rask og effektiv varmlufttilførsel overalt hvor det er behov innen industri- og anleggsvirksomhet.

Maskinen egner seg bl.a. til:

Tørking av nybygg.
Punktoppvarming av arbeidsplasser i åpne fabrikklokaler og haller.
Oppvarming av lukkede og åpne lokaler, både varig og midlertidig.
Avising av maskiner, kjøretøy og ikke-brennbart lagergods.
Temperering av frosttruede arealer og drivhus.
Varmeren skal bare brukes innendørs i tørre rom, og er konstruert for profesjonell bruk.

Magma er et flyttbart varmeaggregat som leveres klar til bruk. Den er konstruert for å erstatte andre varmekilder, for eksempel i forbindelse med reparasjoner og vedlikehold på eksisterende permanent varmeanlegg, eller som varmekilde på byggeplass under byggearbeider.

Enheten produserer varmluft ved at den kraftige kammerviften sørger for gjennomstrømming av luft i enheten, der luften passerer et elektrisk varmeelement og blir varmet opp før den blåses ut på toppen.

EL9 leveres komplett med fleksibel luftfordeler og fjær.

Leveres som standard med 2 stk. Grovfilter G4.

∆T ved full effekt og omgivelsestemperatur 5⁰C: ca. 35⁰C

*5% brann- og tyveriforsikring tilkommer alle leieprodukter, regnes av netto pris.

Pris eks MVA*
Pris inkl MVA og forsikring
Weekendleie inkl MVA
Kr 90,00
Kr 118,00
Kr 236,00
Effekt
Høyde (uten utblåsningstopp)
Bredde (uten utblåsningstopp)
Dybde (uten utblåsningstopp)
Luftkapasistet på vifte
Lydnivå, målt 1m fra enheten
Strømtilkobling (Magma EL9 230V)
Strømtilkobling (Magma EL9 400V)
Forankoblet sikring (Magma EL9 230V)
Forankoblet sikring (Magma EL9 400V)
30mA jordfeilbryter
9,2 kW
620 mm
470 mm
370 mm
1300 m3 /time
62 dB
32A / 230V 4-pin
16A / 400V 5-pin
32A automat
16A automat

Navn*
e-post*
Adresse*
Poststed*
Ønsket leieperiode*
Evt. beskjed

Last ned produktbeskrivelse